Προηγούμενη
Αντισύλληψη
Σπερματολογικά Προβλ.
Γυναικολογικά Θέματα
Ρωτήστε τους ειδικούς
Εξωσωματική Γονιμοποίηση
Μαιευτικά Θέματα
Ενδοσκοπήσεις
 


Ενδοσκοπήσεις

 

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

ΥΣΤΕΡΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Η ιδέα της άμεσης εξέτασης των κοιλιακών οργάνων μέσω ενδοσκοπικού οργάνου δηλαδή η ιδέα της λαπαροσκόπησης άρχισε να καλλιεργείται στις αρχές του  20ου αιώνα, η εφαρμογή της όμως στην καθημερινή κλινική πράξη καθυστέρησε μέχρι τη δεκαετία του 70. Έπρεπε βλέπετε να προοδεύσει και η τεχνολογία για να κατασκευαστούν τα κατάλληλα εργαλεία.

Η λαπαροσκόπηση ξεκίνησε σαν  μια επεμβατική διαγνωστική μέθοδος η οποία μας επιτρέπει να δούμε απ’ευθείας τα όργανα της κοιλιάς κάνοντας μία τομή 5 έως 10 χιλιοστών στον ομφαλό ώστε να αποφύγουμε την ανοικτή ερευνητική λαπαροτομία σε περίπτωση κλινικής αμφιβολίας, δηλαδή χωρίς να κάνουμε κλασσική εγχείρηση με τομή 150 έως 250 χιλιοστών.

Για την εφαρμογή της χρειάζεται γενική νάρκωση. Από την μικρή τομή που κάνουμε στον ομφαλό διοχετεύουμε αέριο, το Διοξείδιο του ανθρακα, μέσα  στην κοιλιά για να φουσκώσει και να διώξει το έντερο, βάζουμε ένα ενδοσκοπικό εργαλείο που λέγεται Λαπαροσκόπιο το οποίο συνδέεται με ένα σύστημα  ισχυρού φωτισμού με μικροκρυστάλους. Ετσι μπορούμε να παρατηρήσουμε τα όργανα της κοιλιάς όπως η μήτρα, οι ωοθήκες, οι σάλπιγγες, το συκώτι το έντερο και ο σπλήνας. Οι Γυναικολόγοι είναι οι πρωτοπόροι σε αυτήν την χειρουργική τεχνική την οποία μετά το 1990 περίπου άρχισαν να χρησιμοποιούν και οι γενικοί χειρουργοί.

Παλιότερα η παρατήρηση γινόταν απευθείας από το λαπαροσκόπιο, μετά το 1980 άρχισαν γίνονται κινηματογραφήσεις από συμπαρατηρητή και αργότερα από το 1985 βιντεοσκοπήσεις από εκεί και μετά άρχισε η σύνδεση της κάμερας με μόνιτορ και η ελεύθερη από όλη την ομάδα παρατήρηση των ευρημάτων και των επεμβατικών διαδικασιών . Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την πιό ξεκούραστη για την χειρουργική ομάδα παρτήρηση και την ταχύτερη διεκπεραίωση των επεμβατικών διαδικασιών .

Η πρόοδος λοιπόν  της τεχνολογίας έφερε και σε αυτή την τεχνική μεγάλη εξέλιξη , διότι η απλή διαγνωστική λαπαροσκόπηση εξελίχθηκε σε χειρουργική μέθοδο και αντικατέστησε πολλές από τις κλασσικές εγχειρήσεις. Σήμερα λαπαροσκοπικά γίνονται από τη Γυναικολογία ινομυωματεκτομές, αφαίρεση κύστεων ωοθήκης, λύση περισαλπιγγικών συμφύσεων, αφαίρεση υδροσαλπίγγων,αφαίρεση ή και αποκατάσταση σαλπίγγων σε εξωμήτριο κύηση , ακόμη και η υστερεκτομή (αφαίρεση μήτρας) γίνεται λαπαροσκοπικά και  από τη Γενική Χειρουργική γίνονται χολοκυστεκτομές , σκωληκοειδεκτομές , κήλες , επινεφριδιεκτομές , εντερεκτομές και συνεχώς προστίθενται νέες επεμβάσεις στην ενδοσκοπική τεχνική.

Στη λαπαροσκοπική χειρουργική κάνουμε αλλες 2-3 μικρές τομές των 5 περίπου χιλιοστών σε διάφορα σημεία της κοιλιάς, ανάλογα με τις ανάγκες μας από όπου βάζουμε διάφορα εργαλεία, λαβίδες, ψαλίδια, αναρρόφηση, ηλεκτροκαυτηρίαση, ή εφαρμόζουμε τεχνικές με   Laser. Οι κύστεις που αφαιρούμε τοποθετούνται σε ειδικό σάκκο και απομακρύνονται από την κοιλιά . Με ένα ειδικό δε εργαλείο μπορούμε  να τεμαχίσουμε π.χ ένα ινομύωμα ή μία μήτρα  και να το αφαιρέσουμε τμηματικά από τη μικρή τομή του εργαλείου μας .Ετσι με μιά μικρή τραυματική προσπέλαση εξωτερικά κάνουμε μεγάλα χειρουργεία μέσα στην κοιλιά . Η λαπαροσκόπηση λοιπόν εξελίχθηκε σε μιά σημαντική τεχνική με μεγάλη οφέλεια για τους ασθενείς κυρίως γυναίκες αλλά και άνδρες και έγινε μια πολύ χρήσιμη  και σχεδόν αναίμακτη μέθοδος  για διάγνωση και θεραπεία.

Η ασθενής μένει συνήθως ένα βράδυ στην κλινική , αντί για 4-5 μέρες στην κλασσική χειρουργική με λαπαροτομή . Η τραυματική επιφάνεια είναι ελάχιστη και το αισθητικό αποτέλεσμα άριστο.

Όπως όλες οι νέες τεχνικές η λαπαροσκόπηση έχει ένθερμους υποστηρικτές και άσπονδους εχθρούς. Συνήθως μεγάλοι εχθροί είναι αυτοί που δεν χειρουργούν λαπαροσκοπικά και δυστυχώς έμειναν χωρίς εξέλιξη διότι δεν ακολούθησαν την τεχνολογία και αντιμετωπίζουν επαγγελματικό πρόβλημα. Όμως προσοχή εμείς που χειρουργούμε λαπαροσκοπικά τονίζουμε ότι η λαπαροσκοπική χειρουργική έχει ενδείξεις, περιορισμούς και αντενδείξεις . Διότι υπάρχει και το άλλο άκρο στο οποίο υπάρχει δυστυχώς η αντίληψη ότι τα πάντα διορθώνονται με λαπαροσκοπική χειρουργική το χειρότερο δε είναι ότι μερικοί την αποκαλούν γενικά μέθοδο Laser καθαρά για επαγγελματικούς λόγους ,διότι η εφαρμογή των Laser έχει περιοριστεί στο 2% των επεμβάσεων λόγω υπάρξεως πιό προχωρημένης και ασφαλούς τεχνολογίας . Η λέξη Laser είναι πολύ στη «μόδα» στις μέρες μας. Πάντως αν μου λέγατε πριν ένα χρόνο (2003) ότι θα χειρουργούσα και θα αφαιρούσα λαπροσκοπικά ένα ινομύωμα 15 εκατοστών σε πλήρη επαφή με την μήτρα θα σας έλεγα όχι δεν θα το κάνω λαπαροσκοπικά , όμως η γυναίκα που θα χειρουγούσαμε  μου ζήτησε να προσπαθήσω και αν δεν γίνεται να την ανοίξω και να συνεχίσω με κλασσική χειρουργική λαπαροτομή , το θαυμάσιο χειρουργικό αποτέλεσμα εντυπωσίασε και εμένα και την ομάδα μου . Αυτό επιβεβαιώνει ότι δεν γνωρίζουμε τα όρια και τις δυνατότητες της επεμβάσεως Για παράδειγμα ένα μεγάλο ινομύωμα που βρίσκεται βαθειά στο τοίχωμα της μήτρας πριν 10 χρόνια πιστεύαμε ότι δεν μπορεί να αφαιρεθεί λαπαροσκοπικά, ενώ η εμπειρία έδειξε ότι είναι εξίσου απλό με τα επιφανειακά ινομυώματα . Η γνώση λέει ότι όλες οι γυναικολογικές επεμβάσεις που μπορούμε να κάνουμε με ανοικτό χειρουργείο (λαπαροτομή ) μπορούν να γίνουν και με λαπαροσκόπηση , το μεγάλο πρόβλημα είναι ο χρόνος που όπως είναι γνωστό περιορίζεται με την απόκτηση εμπειρίας .

Όπως σε όλες τις χειρουργικές αποφάσεις , η απόφαση για να γίνει μια λαπαροσκοπική επέμβαση θα πρέπει να στηρίζεται σε ένα καλό ιστορικό, προσεκτική κλινική εξέταση και αξιολόγηση καθώς και σε ειδικό απαραίτητο εργαστηριακό έλεγχο . Η ασθενής θα πρέπει να είναι πλήρως ενημερωμένη για την εμπειρία της λαπαροσκοπικής ομάδας που θα την αντιμετωπίσει , για την διαδικασία ,την προετοιμασία της για το  χειρουργείο τους πιθανούς κινδύνους ,την μετεγχειρητική πορεία  και να έχει υπογεγραμμένη συγκατάθεση προς τον γιατρό της και την κλινική.


Είναι λοιπόν φρόνιμο να ενημερώνεται κανείς γενικά για τις νέες εξελίξεις της Ιατρικής, αλλά να μη γενικεύει ούτε να απογοητεύεται όταν ο γιατρός του, που είναι ο μόνος αρμόδιος, κρίνει ότι πρέπει να εφαρμοστεί η μία ή η άλλη μέθοδος. Καλό είναι βέβαια να ρωτάτε αν η θεραπεία του προβλήματός σας μπορεί να γίνει ενδοσκοπικά ( με λαπαροσκοπηση ή υστεροσκόπηση κλπ) και αν ο γιατρός που συμβουλεύεσθε ή κάποιος από τους συνεργάτες του εφαρμόζει την τεχνική αυτή και να σας παρουσιάσει περιστατικά που έχει αντιμετωπίσει.

Αρχή σελίδας

 

ΟΔΗΓΙΕΣ -  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ
ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

Το έντυπο που κρατάτε στα χέρια σας έχει σκοπό να σας ενημερώσει για την προεγχειρητική προετοιμασία και μετεγχειρητική αντιμετώπιση  που θα έχετε ώστε το λαπαροσκοπικό χειρουργείο στο οποίο θα υποβληθείτε να είναι ασφαλές για σας και ευχερές για την χειρουργική ομάδα .

Η κοιλότητα της κοιλιάς περιέχει το στομάχι, το λεπτό, το παχύ έντερο και άλλα όργανα . Στο ενδοσκοπικό (λαπαροσκοπικό) χειρουργείο πρέπει το έντερο με κατάλληλη προετοιμασία να είναι άδειο από περιεχόμενο   ώστε να μπορέσει η χειρουργική ομάδα να το απωθήσει  γεμίζοντας την κοιλιά με διοξείδιο του άνθρακα τοποθετώντας την ασθενή σε ειδική ανάρροπη χειρουργική θέση (trendelemburg).Με αυτή τη προετοιμασία  μπορούμε να έχουμε εύκολη και ασφαλή πρόσβαση στα σημεία που θα ελέγξουμε και θα χειρουργήσουμε . Το γέμισμα της κοιλιάς με CO2 προκαλεί διάταση και πόνο των κοιλιακών τοιχωμάτων ώστε να θεωρείται απαραίτητη η γενική αναισθησία κατά τη διάρκεια της επέμβασης. 

Τρεις μέρες πριν το χειρουργείο πρέπει να αποφεύγονται οι τροφές που περιέχουν φυτικές ίνες  όπως σαλάτες και  φρούτα . Πρέπει επίσης να αποφύγονται τα γαλακτοκομικά προιόντα ,θα πίνετε όσα υγρά ροφήματα θέλετε ,αναψυκτικά, τσάι, καφές κλπ . Την παραμονή του χειρουργείου πρέπει να ξεκουραστείτε.

Το μεσημέρι της προηγούμενης μέρας θα φάτε ελαφρά πριν τις 2 μ.μ. σούπα, μακαρόνια ,φιδέ ή τοστ ενώ το βράδυ μία σούπα πριν τις 10 .  Δύο ώρες μετά το μεσημεριανό γεύμα θα αρχίσετε να παίρνετε το καθαρτικό διάλυμα Clean prep .Η συσκευασία περιέχει 4 φακέλους ,αλλά εσείς θα χρησιμοποιήσετε 2 μόνο φακέλους. Ο κάθε φάκελλος θα διαλυθεί σε 1 λίτρο νερό και θα το πιείτε μέσα σε 2 ώρες τον καθένα , δηλαδή σε 4 περίπου ώρες θα έχετε πιεί τα 2 λίτρα . Αυτό γίνεται για την δημιουργία διαρροϊκών κενώσεων που αδειάζουν το έντερο και δημιουργούν ασφαλείς συνθήκες για το χειρουργείο της επόμενης μέρας . Μην ξεχνάτε ότι πρέπει να πίνετε άφθονα υγρά (επιτρέπονται  έως τις 2 μετά τα μεσάνυχτα.

Την ημέρα της λαπαροσκοπικής επέμβασης η γυναίκα πρέπει να βρίσκεται στην παραλαβή ασθενών της κλινικής πριν τις 8 το πρωί  νηστική για να υποβληθεί σε πλήρη προεγχειρητικό έλεγχο με καρδιογράφημα, καρδιολογική εξέταση, ακτινογραφία θώρακα, και ειδικές αιματολογικές εξετάσεις.

Ανάλογα με το είδος της επέμβασης το χειρουργείο μπορεί να διαρκέσει από 20 λεπτά έως και πάνω από 5 ώρες. Η γυναικολογική λαπαροσκοπική ομάδα σε συνεργασία με την αναισθησιολογική ομάδα και το  νοσηλευτικό προσωπικό φροντίζει για την ποιοτική και σύντομη επέμβαση.

Βασική φροντίδα της μετεγχειρητικής αγωγής είναι η άμεση κινητοποίηση της χειρουργημένης . Πρέπει να τονίσουμε ότι η ανάρρωση στα λαπαροσκοπικά χειρουργεία είναι πολύ γρήγορη και οι μετεγχειρητικές ενοχλήσεις πολύ πιό ελαφρές από τα κλασσικά ανοικτά χειρουργεία με λαπαροτομή. Υπάρχει βέβαια πόνος στις τομές που είναι περιορισμένος λόγω του μικρού τους μεγέθους (μία έως τέσσερις τομές των 5 έως 10 χιλιοστών ).  Αυτό σημαίνει ότι οι χειρουργημένες δεν θα δυσκολευτούν να σηκωθούν από το κρεββάτι και να προχωρήσουν , άρα η κινητοποίηση  θα είναι εύκολη και πρέπει να είναι  άμεση .

Το συνηθέστερο σύμπτωμα, σε διαφορετικό όμως βαθμό γιά κάθε γυναίκα,είναι μία ελαφρά ενόχληση στο σημείο που τελειώνουν οι πλευρές , στο θώρακα ή στην ωμοπλάτη . Αυτό οφείλεται στο αέριο (CO2)  με το οποίο γεμίζουμε την κοιλότητα της κοιλιάς , φεύγει σε διάστημα 2-3 ημερών και αντιμετωπίζεται με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά φάρμακα (Voltaren , Ponstan , Felden κλπ).

Το δεύτερο σύμπτωμα είναι ένας τυμπανισμός στην κοιλιά που οφείλεται επίσης στο αέριο και διαρκεί 3-5 μέρες, χωρίς όμως να έχει σημαντική επίπτωση στην μετεγχειρητική πορεία και ανάρρωση .

Μπορεί επίσης να παρουσιαστούν λίγα δέκατα ή πυρετός για 3 έως 5 μέρες που οφείλεται στα υγρά της λαπαροσκόπησης και αντιμετωπίζεται με απλά αντιπυρετικά (Panadol ,Depon ).

Άλλο συνηθισμένο σύμπτωμα είναι μία ελαφρά κολπική αιμόρροια που οφείλεται στους χειρισμούς του τραχήλου της μήτρας κατά την επέμβαση.

Ένα σπάνιο ευτυχώς σύμπτωμα είναι η διάρροια που μπορεί να εμφανιστεί δύο με τρεις μέρες μετά το χειρουργείο , είναι παροδική και αποδίδεται στην προεγχειρητική προετοιμασία και στα υγρά που χρησιμοποιούνται στο χειρουργείο.

Οι ενοχλήσεις αυτές είναι είναι αναμενόμενες και δεν επηρεάζουν το αποτέλεσμα της επέμβασης ούτε και τον ρυθμό γρήγορης ανάρρωσης .Η συνήθης πρακτική είναι οι χειρουργημένες να βγαίνουν από την κλινική την επόμενη μέρα και να επιστρέφουν σε πλήρη δραστηριότητα εντός 5 έως 10 ημερών από την λαπαροσκοπική επέμβαση . Το μεγαλύτερο ποσοστό των γυναικών απαλλάσεται γρήγορα από τα μετεγχειρητικά ενοχλήματα .

Μπορείτε να κάνετε μπάνιο (ντους) από την δεύτερη μετεγχειρητική μέρα. Πρέπει να χρησιμοποιείτε καθαρό οινόπνευμα μετά το μπάνιο σας στο σημείο της τομής . Οι σεξουαλικές επαφές ανάλογα με το είδος της επεμβάσεως επιτρεπονται μετά από 15 περίπου μέρες .

Επίσης πρέπει να τονιστεί ότι το μικρό χειρουργικό τραύμα δεν είναι ο μόνος προσδιοριστικός παράγοντας της μετεγχειριτικής πορείας καθώς το εσωτερικό τραύμα  που είναι διαφορετικό καθορίζει και αυτό την μετεγχειριτική αγωγή  και εξέλιξη . Πάντως είναι γεγονός ότι η τόσο η ενόχληση όσο και η μετεγχειριτική αγωγή  και προσοχή είναι μικρότερες από ότι στα ανοικτά χειρουργεία . (λαπαροτομία).

Από φαρμακευτικής πλευράς μετεγχειρητικά χορηγούνται οροί και αντιβίωση ενδοφλέβια την πρώτη μέρα ( Zinacef 750 mgr , Flagyl κλπ ) .Από την δεύτερη μέρα χορηγούμε αντιβίωση σε ταμπλέτες πρωί και βράδυ (flagyl ,vibramycin κλπ)  για 8 - 15 μέρες ανάλογα με το είδος της επέμβασης επίσης για αντιμετώπιση του πόνου και αποφυγή δημιουργίας φλεγμονών χορηγούμε υπόθετα και χάπια   (Voltaren  2 φορές την ημέρα σε συνδυασμό με Depon ή Panadol ).

Σε 7 με 10 μέρες μετά την επέμβαση θα αφαιρεθούν τα ράμματα των τομών, αν δεν έχουν απορροφηθεί.

Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι ενα μικρό ποσοστό επεμβάσεων λόγω τεχνικών προβλημάτων η ειδικών ευρημάτων δεν μπορούν να ολοκληρωθούν λαπαροσκοπικά και είναι ανάγκη για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του προβλήματος να προχωρήσουμε σε ανοιχτό χειρουργείο ή να σταματήσει η επέμβαση.

Για τα θέματα που δεν καλύπτεστε από το ενημερωτικό μας έντυπο ή για οποιονδήποτε προβληματισμό σας πριν ή μετά την επέμβαση οι συνεργάτες μου και εγώ θα είμαστε στη διάθεσή σας να απαντήσουμε στις τυχόν απορίες και ερωτήσεις σας και να αντιμετωπίσουμε τα πιθανά σας προβλήματα.

Καλή επιτυχία.

Αλέξανδρος Δ.Τζεφεράκος
Μαιευτήρας-Γυναικολόγος
Εξειδικευμένος στην λαπαροσκοπική χειρουργική

 

Αρχή σελίδας

 

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΥΣΤΕΡΟΣΚΟΠΗΣΕΩΣ

1.Αιμορραγίες : Mηνορραγία , μεσοκυκλική αιμόρροια , αιμορραγία μετά από επαφή, μετεμηνοπαυσιακή αιμόρροια , ανωμαλίες του κύκλου.

2.Υπογονιμότητα.

3.Ξένα σώματα και απωλεσθέντα IUCD.

4.Συγγενείς ανωμαλίες της μήτρας.

5.Υποψία παρουσίας ενδομητρικών βλαβών (πολύποδες, ινομυώματα,Ca,υπολείματα κυήσεως).

6.Διερεύνηση ουλών από προηγηθείσες επεμβάσεις μήτρας.

7.Διερεύνηση δυσπλασίας τραχήλου όταν η ζώνη μετάπτωσης είναι ενδοτραχηλική (μικροκολπουστεροσκόπηση).

8.Λήψη κατευθυνόμενων βιοψιών ενδοτραχηλικής και ενδομητρικής κοιλότητος.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΥΣΤΕΡΟΣΚΟΠΗΣΕΩΣ

1.Φλεγμονή , με εξαίρεση την αφαίρεση υπολειμμάτων κυήσεως και το φλεγμονώδες IUCD.

2.Καρδιοαναπνευστικά νοσήματα.

3.Μεταβολική οξέωση.

4.Κύηση , με εξαίρεση την αφαίρεση IUCD και την λήψη τροφοβλαστικού ιστού.

5.Μεγάλη αιμορραγία από την μήτρα.

6.Καρκίνος τραχήλου.

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΥΣΤΕΡΟΣΚΟΠΗΣΕΩΣ

1.Διάτρηση της μήτρας.

2.Φλεγμονή.

3.Θεωρητική πιθανότητα διασποράς ενδομητρικών ή καρκινικών κυττάρων.

4.Επιπλοκές από το διατατικό υλικό.

5.Επιπλοκές από την νάρκωση.

Η ΥΣΤΕΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ  ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ 

1. Βλάβες στο ενδομήτριο που διαταράσσουν την συνέχεια της κοιλότητος

2. Συγγενείς ατέλειες στην σύνδεση των πόρων του Muller

3. Ενδομητρικοί πολύποδες

4. Υποβλενογόνια ινομυώματα

5. Βλάβες στα ισθμικά στόμια των σαλπίγγων.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΣΤΕΡΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ

1. Ανεύρεση σπερματοζωαρίων στην ενδομητρική κοιλότητα.
2. GIFT ή ZIFT μέσω υστεροσκοπίου
3. Υπολείμματα αποβολών.
4. Απόφραξη σαλπιγγικών στομίων με ειδικά υλικά.

ΝΑΡΚΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΟΣΚΟΠΗΣΗ

Κατά συνήθεια δεν υπάρχει ανάγκη χορηγήσεως αναισθησίας, το 90 % δε των εξεταζομένων αναφέρει ενοχλήματα ελαφρότερα από της εμμήνου ροής . Αν υπάρχει έντονη δυσανεξία μπορούμε να χορηγήσουμε ενδο ή παρατραχηλική αναισθησία. Η ενδοτραχηλική αναισθησία είναι προτιμότερη διότι είναι ευκολότερη η εφαρμογή της , έχει μικρή πιθανότητα συστηματικών αντιδράσεων επίσης διευκολύνει την διάταση του τραχήλου και μειώνει την ανάγκη για διαστολή του τραχήλου. Χρησιμοποιούμε διάλυμα 10 ml lignocain 1% με αδρεναλίνη 1:200000.

Στις επεμβατικές υστεροσκοπήσεις χρησιμοποιούμε ένα τύπο γενικής νάρκωσης ανάλογα με τον προβλεπόμενο χρόνο της επεμβάσεως.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΦΑΣΗ για την Υστεροσκοπική Διερεύνηση

Η ωορρηξία και η περιωορρηκτική περίοδος θεωρείται από τους περισσότερους ερευνητές ως ιδανική χρονική φάση για την υστεροσκόπηση, διότι τότε ο ισθμός είναι υποτονικός και το υστεροσκόπιο περνάει ευκολότερα . Η υστεροσκόπηση βέβαια μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε φάση του κύκλου ανάλογα με την αιτιολογία της ,ακόμα και στην περίοδο αλλά μερικές φορές το αίμα μπορεί να εμποδίσει την πλήρη και αξιόπιστη διερεύνηση της μητρικής κοιλότητος.
Σε αυτήν την περίπτωση η χρησιμοποίηση υγρού διατατικού μέσου θα βοηθήσει την ολοκλήρωση της εξετάσεως και την εξαγωγή αξιόπιστων συμπερασμάτων.
Σε περιπτώσεις που χρησιμοποιείται αντισύλληψη δεν έχει σημασία η χρονική φάση το ίδιο ισχύει και για την εμμηνόπαυση.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΥΣΤΕΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ενδοτραχηλική κοιλότητα.
- Στήλοι
- βλένη 
- ψευδοκρύπτες
- μεταβολές σχετικές με ορμονική κατάσταση προωορρηκτική - μεταωορρηκτική - εμμηνοπαυσιακές -τοπική χορήγηση οιστρογόνων

Ενδομητρική κοιλότητα.
Η εμφάνιση του ενδομητρίου εξαρτάται από την έμμηνο κατάσταση , την φάση του κύκλου και το μέσον που χρησιμοποιείται για την διάταση της μητρικής κοιλότητος.

Στις μετεμμηνοπαυσιακές ωχρό, επίπεδο και λεπτό, με μικρά σαλπιγγικά στόμια .
Στην παραγωγική φάση το ενδομήτριο είναι ροζ ή ωχροκίτρινο, έχει λίγα αγγεία και τα στόμια των ενδομητρικών αδενίων είναι ωχρές στικτές λευκάζουσες περιοχές. Τα σαλπιγγικά στόμια είναι εμφανή και η περιστομιακή περιοχή είναι όμοια με των μετεμηνοπαυσιακων γυναικών. 
Στην εκκριτική φάση ενδομήτριο παχύ, βελούδινο και ερυθρωπό, με πολλά μικρά υποβλενογόνια αγγεία που φαίνονται καθαρά. Σε αυτή την φάση του κύκλου εάν χρησιμοποιηθεί υγρό διατατικό μέσον, το ενδομήτριο φαίνεται σαν κοραλιοειδές με πολλαπλά μικρά fronds . Αυτή η εικόνα δεν υπάρχει αν χρησιμοποιηθεί διοξείδιο του άνθρακος σαν διατατικό μέσον, οπότε το ενδομήτριο παρουσιάζεται επίπεδο. Εάν η υστεροσκόπηση γίνει πριν την περίοδο το ενδομήτριο είναι πιο ερυθρό και με περισσότερη αγγείωση. Εάν γίνει στην περίοδο τότε το εκφυλιζόμενο ενδομήτριο εμφανίζεται σαν αποφλοίωση της βασικής στιβάδας.. Πολλοί ερευνητές έχουν περιγράψει με λεπτομέρειες αυτές τις διαδικασίες (van Herendael et al 1987).

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΥΣΤΕΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

α. ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΠΟΛΥΠΟΔΕΣ
-Υστεροσκοπική εμφάνιση :
-Γενικά στοιχεία :

β. ΙΝΟΜΥΩΜΑΤΑ

γ. ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΚΕΣ ΣΥΜΦΥΣΕΙΣ

δ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ

ε. ΜΕΤΕΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΗ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΤΙΣ

στ. ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ

ζ. ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΜΙΚΡΕΣ
1 . ΛΗΨΗ ΒΙΟΨΙΩΝ ΥΠΟ ΥΣΤΕΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ
2 . ΥΣΤΕΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΠΟΛΥΠΟΔΩΝ
3 . ΥΣΤΕΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΚΩΝ ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ
4 . ΥΣΤΕΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΑΠΛΩΝ ΣΥΜΦΥΣΕΩΝ

ΜΕΣΑΙΕΣ
1 . ΥΣΤΕΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΤΩΝ ΣΑΛΠΙΓΓΙΚΩΝ ΣΤΟΜΙΩΝ
2 . ΥΣΤΕΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΣΤΕΙΡΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
1 . ΥΣΤΕΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΙΝΟΜΥΩΜΑΤΕΚΤΟΜΗ

2 . ΥΣΤΕΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΟΛΥΠΟΔΩΝ

3 . ΥΣΤΕΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ

4 . ΥΣΤΕΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ

5 . ΑΦΑΙΡΕΣΗ IUD ΠΟΥ ΣΥΝΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕ ΚΥΗΣΗ

6 . ΔΙΑΤΟΜΗ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΚΏΝ ΣΥΜΦΥΣΕΩΝ (ASHERMAN)

Αρχή σελίδας

 

 

 
© 1999-2008 Μονάδα Αναπαραγωγικής Ιατρικής
Αναστασίου 8, 11524 Αθήνα, τηλ. 210 6912900, ivf@gynecology.gr